— Han hadde våpenkort for et fåtall av våpnene, sier Skule Worpvik i Telemark politidistrikt til TA. Worpvik leder innsatsen mot organisert kriminalitet i distriktet.

Beslaget ble gjort i en razzia mot en bolig i et villastrøk i Porsgrunn sist torsdag. Politiet vet foreløpig ikke om de ulovlige våpnene stammer fra straffbare handlinger.

— Våpnene blir undersøkt nå, så dette kan vi ikke svare sikkert på før de tekniske undersøkelsene av dem er ferdig, sier Worpvik.