Breivik i retten: Jeg er blitt mye mer radikal.

– Jeg har løyet for meg selv frem til nå. Jeg er sterkt skadet av isolasjonen. Radikalitet er kanskje et resultat av det, sa Anders Behring Breivik da han forklarte seg i retten i dag.

Publisert Publisert

FORKLARING: Det er satt av tre timer til Anders Behring Breiviks partsforklaring i formiddag. - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk. Samtidig undergraver det min egen advokat og saken min, sa Behring Breivik i retten torsdag. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

  • Andreas Bakke Foss
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Massedrapsmannen fremsto annerledes enn tidligere da han startet sin forklaring i rettssalen i Skien fengsel i formiddag.

Mindre politisk propaganda. Mer konsentrert om temaene han og advokaten mener er kjernen i saken der staten er dømt for menneskerettighetsbrudd.

Han startet med å spørre lagdommer Øystein Hermansen om lov til å si noe kort først. Det fikk han.

22. juli-terroristen brukte fem minutter til å komme med det han mener er innrømmelser.

Han sa at han hadde planlagt forklaringen til denne dagen i en måned, men at han i løpet av de siste to dagene hadde bestemt seg for å legge denne forklaringen helt vekk.

GYMSAL: I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

– Jeg er blitt særere og særere

Isteden ville han konsentrere seg om å svare på spørsmål om soningsforholdene og det han mener er isolasjon.

I forrige rettsrunde mente tingretten at terroristens soningsregime er brudd på menneskerettighetene. Nå er saken til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

– De siste fem årene er jeg blitt mer radikal. Men det er viktig å skille radikal og farlighet, sa Behring Breivik.

Den økende radikaliseringen mener han henger sammen med at han har vært «isolert i 5,5 år og ikke blitt korrigert en eneste gang».

– Jeg har sittet på cellen 23 timer i døgnet uten noen korreksjoner i snart seks år. Jeg er ikke blitt korrigert. Jeg er blitt særere og særere som en direkte konsekvens av dette, sa Behring Breivik.

– Hvorfor er jeg blitt mer radikal? Hvorfor har dette skjedd?, spurte han retorisk.

Les også

Breivik gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen

Sier han har løyet for seg selv

Behring Breivik mener han har havnet i et dilemma og beklaget sin egen væremåte både overfor retten og sin egen advokat.

– Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk. Samtidig undergraver det min egen advokat og saken min, sa Behring Breivik.

– Jeg har løyet for meg selv frem til nå. Jeg er sterkt skadet av isolasjonen. Radikalitet er kanskje et resultat av det, sa Behring Breivik.

DOMMERNE: Rettens leder, lagdommer Øystein Hermansen (midten), lagmann Kjersti Buun Nygaard og lagdommer Jørgen Brunsvig (t.h.). fikk høre Behring Breivik forklare seg i Skien torsdag. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

Til retten forklarte Behring Breiivk at hans mål hele veien har vært å få til forbedringer i soningen «for å overleve».

– Jeg har tenkt at det ikke har vært mulig å overleve. Målet mitt har vært å få til det minumum som trengs for å overleve, sier Behring Breivik.

– Så denne saken er reell for deg, spurte Storvik og fikk et bekreftende ja tilbake fra sin klient.

– Dette har vært min kamp

På spørsmål om hvorfor han gjør nazihilsen i retten selv om han beklaget den, svarte han at det er fordi han er politisk motivert.

– Det er ikke for å krenke, men for å forsøke å vise solidaritet med andre. Det har aldri vært min intensjon å krenke noen, mener terroristen.

Han sier han mener det er viktig at etnonasjonalister blir inkludert i demokratiet.

– Det er det som er saken min. Det har det vært hele tiden. Det er det som har vært min kamp, sa Behring Breivik og la til at han er et bevis på hva som kan skje hvis man mister troen på demokratiet.

– Ingen vanlig relasjon med de profesjonelle

FOR STATEN: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører ankesaken i Borgarting for staten som ble dømt for menneskerettighetsbrudd i tingretten. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

Regjeringsdvokat Fredrik Sejersted kalte Behring Breiviks forklaring rasjonell og veltalende.

Han ville vite om det var treffende å si at han «ikke var blitt korrigert», og viste til kontakten med de ansatte i Skien fengsel det siste året.

– Er det ikke riktig at de i samtaler med deg faktisk mange ganger har prøvd å utfordre deg på hva du gjorde på Utøya, ditt politiske syn og andre sider og har forsøkt å korrigere deg, spurte Sejersted.

– Helt klart. Problemet er at vi ikke er fortrolige og jeg vet at alt vi sier logges, svarte Behring Breivik.

– Selv om de (fengselsbetjentene red.anm.) hadde vært enig med deler av mitt ressonement, så har de ikke lov å si det. Hadde de sagt det så hadde de mistet jobben, mener 37-åringen.

Les også

Kriminalomsorgen under lupen i Breivik-saken

– Kommer til å være radikal så lenge jeg er isolert

Behring Breivik sier at han hele tiden har antatt at tilbakemeldinger han får fra profesjonelle i fengselet er i tråd med «deres rettningslinjer».

– Det er det som er problemet med den relasjonen. Det er ikke en vanlig relasjon, mener massedrapsmannen.

Han mener Kriminalomsorgen ønsker at han aldri skal bli mindre radikal.

– Problemet er at jeg kommer til være radikal så lenge jeg er isolert, sa Behring Breivik.

Ble kjørt på 22. juli-terroren

Sejersted kjørte terroristen hardt på om han fortsatt mener terrorangrepet 22. juli var en en legetimt begrunnet politisk terroraksjon. Han ville ha et ja eller nei til svar.

Det fikk han ikke.

– Det er ikke noe ja- eller nei-svar på det, sa Behring Breivik.

– Jeg forfekter ikke vold lenger. Jeg legetimerer ikke vold. Jeg legetimerer ikke 22. juli, svarte Behring Breivik.

Kjente psykiatrispesialist skal vitne

Etter lunsj skal Randi Rosenqvist, psykiater og rådgiver ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt vitne.

Til tingretten i fjor sa spesialisten at hun ikke hadde sett tegn hos Behring Breivik som gjorde henne bekymret for påføring av isolasjonsskader.

– Bekymring for isolasjonsskade er et ganske dramatisk resultat. Isolasjonsskade var ikke noe jeg fanget opp som relevant, sa Rosenqvist da hun vitnet i tingretten.

PSYKIATER: Randi Rosenqvist, psykiater og rådgiver ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hun påpekte samtidig at ikke er alle som sitter i fengsel trives.

– Han har han søkt lite samhandling med andre mennesker, også i årene før han begikk sine terrorhandlinger. Han holdt han seg mye for seg selv og av ikke akkurat den sosiale typen, sa Rosenqvist.

Deretter skal Knut Bjarkeid, direktør ved Ila vitne.

Behring Breivik sonet på Ila de første årene etter terrorangrepene, men er senere flyttet til Telemark fengsel, avdeling Skien.

Publisert