Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) følger opp løftene om et «lærerløft» og varslet at potten til videreutdanning for lærere økes i neste års budsjett med 300 millioner kroner.

Kunngjøringen kom under et besøk på ungdomsskolen Skøyenåsen i Oslo mandag.

Statsminister Erna Solberg sier lærerne må ha kontroll på faget for å kunne gjøre en god jobb i klasserommet

— Det er selvfølgelig også andre ting som er viktig, men man må ha en ballast for å kunne formidle faget, mener statsminister Erna Solberg (H).

Kapasiteten til å gi lærerne videreutdanning, er imidlertid for liten, ifølge Røe Isaksen. Derfor vil han bruke 50 av de 300 millionene på å bygge ut videreutdanningstilbudet ved høyskoler og universiteter.

— Ambisjonene våre er mye høyere enn det vi har systemer for, sier han.

Han ønsker et desentralisert utdanningsopplegg, slik at lærere over hele landet kan gjøre nytte av det, for eksempel ved fjernundervisning.

Regnestykker

Etter at kunnskapsministeren hadde løst algebraoppgaver med en gruppe niendeklassinger, statsministeren og ordfører Fabian Stang (H), kunne han presentere sine egne regnestykker: Staten skal ta en større del av regningen for faglig påfyll for lærerne. Etter dagens ordning betaler staten 50 prosent, men nå skal staten betale 60 prosent av utgiftene, og hele 75 prosent når lærere videreutdanner seg innen matematikk og realfag. Resten skal betales av kommunen og læreren selv.

Budsjettet for videreutdanningsopplegget for lærere, kalt Kompetanse for kvalitet, er plusset på med 164 millioner kroner. Gjennom ordningen, som var en del av det rødgrønne Kunnskapsløftet, får rundt 1.850 lærere videre- og etterutdanning hvert år. Fra neste høst av skal tallet økes til 2.600.

Røe Isaksen mener for mange får nei til å ta videreutdanning på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen.

— Med dette opplegget har ikke kommunene noen unnskyldning til å si nei lenger, mener han.

Av de 300 millionene skal 32,5 millioner gå til en ny stipendordning for lærere.

Ikke bare fag

De ansatte på Skøyenåsen ungdomsskole, som ligger øst i Oslo, er glad for satsing på utdanning, men sier fokus på studiepoeng og faglige kunnskaper ikke er nok alene.

— Relasjonen du har med en klasse kan du ikke kjøpe i form av studiepoeng, sier lærer Anita Ødegård, som også mener klassestørrelse og antall lærere er viktig.

— I høst begynte vi å ha enkelte timer med halve klasser hvor vi har 15 elever, og jeg ser at jeg rekker å gå gjennom mye mer og får hjulpet mange flere. Har jeg 30 stykker så har jeg to minutter per elev i løpet av en time, påpeker hun.

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied er glad for at Høyre følger opp valgkampløftet om etter- og videreutdanning.

— Dette er et riktig skritt. De satser både på å øke kapasiteten til universitets- og høyskolesektoren og på kommunenes mulighet til å sette inn og dekke vikarer, sier Lied, men peker også på at tid til elevene og klassestørrelse er viktig for lærerne.

— Det er kommunebudsjettene som vil være avgjørende da, sier hun.