Det er teknologifagene som trekker flest utlendinger. På de humanistiske fagene var alle de elleve som tok doktorgraden i første halvår 2013 norske, skriver Adresseavisen.

For hele landet har andelen utlendinger som tar doktorgraden økt kraftig. I fjor ble 35 prosent av alle doktorgrader tatt av en utenlandsk statsborger. Økningen er klart størst på teknologi, der 67 prosent av dem som fullførte doktorgraden i 2012 kom fra et annet land.

På NTNU er utenlandsdominansen sterkest på Ingeniørvitenskap og teknologi, det største teknologifakultetet. I første halvår i år klekket fagfeltet ut 38 personer med doktorgrad, 29 av dem var utenlandske.

Dekanus Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi synes ikke det er et problem at NTNU utdanner så mange fra andre land. Tallene for første halvår er ikke helt representative, mener han.

— Vi har hatt en økende andel utenlandske stipendiater. Dette er dyktige folk som tas opp på samme vilkår som andre. Mange av dem blir igjen i Norge. Det gjelder først og fremst på områder som marin og petroleum, der Norge har store internasjonale selskaper. Kandidatene som drar tilbake til hjemlandet blir del av et nettverk som vi også har nytte av, sier han.