— Fattigdomsbekjempelse må prioriteres ved hvert eneste statsbudsjett for at folk skal merke endringer. Vi lever i et av verdens rikeste land, og det fritar ikke regjeringen fra å prioritere de fattigste, sier parlamentarisk nestleder i Venstre, Borghild Tenden.

Tenden mener at en norsk regjering aldri har hatt større økonomisk handlingsrom enn i dag. Tall fra SSB viser at det er rundt 74.000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt.

— Det er 6.500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005, påpeker nestlederen.

Venstre mener også at regjeringen ikke viser vilje til å satse på kunnskap.

— Det finnes ingen styrking av institusjonenes basisbevilgninger, ingen nye stipendiatstillinger og ingen nye satsinger som er nødvendig for at Norge skal løfte seg på forskningsområdet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande og fortsetter:

— Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på skole, høyere utdanning og forskning, men regjeringen har nok en gang latt sjansen gå fra seg.

Skei Grande skulle sett at regjeringen satset på videreutdanning for flere lærere.

— Dette er kanskje det viktigste grepet som må til for å løfte kvaliteten i norsk skole, mener hun.