EU har bidratt til å trygge fred og demokrati i Europa imange år. EU har bidratt til å bringe gamle fiender sammen, sa statsministeren.

Han viste til at Den europeiske unionen har bidratt til åbygge ned motsetninger etter to verdenskriger, så med å forankre demokratiet itidligere diktaturer i Sør-Europa og til sist med å bygge ned broene mellom dettidligere Øst— og Vest-Europa etter Berlinmurens fall.

– Dette er viktige historiske prosjekter som har bidratt tilå trygge freden og stabiliteten i Europa, sa statsministeren.

Norges forhold uendret

Stoltenberg understreker at fredsprisen til EU ikke endrerNorges forhold til unionen:

– Vi har nå nettopp i statsråd lagt fram en stortingsmeldingsom understreker at Norges forhold til EU bygger på EØS-avtalen. Dennefredsprisen endrer ikke på Norges forhold til EU, sa han.

Fredsprosjekt

Statsministeren mener at de fleste vil være enig i EUs rollesom fredsprosjekt, uavhengig av hva man mener om EUs rolle for øvrig.

– Det er ulike meninger om EU også innad i EU. Men jeg trordet er en utbredt oppfatning – også utenfor Europa – at EU har bidratt tilfred. Så kan det være ulike meninger for eksempel om hvordan EU håndterer denøkonomiske krisen, men man kan likevel anerkjenne EU som fredsprosjekt, sierStoltenberg.