Involverte aktører er denne uka blitt orientert om nedleggelsen, melder Agderposten.

Det britiske selskapet Gaiety Holding eier alle aksjene i Hove Republic, som har arrangert og hatt rettighetene til festivalen. Regnskapet for 2013 viste et underskudd på hele 3,5 millioner kroner. Egenkapitalen var da tapt og lå på minus 5,6 millioner kroner ved inngangen til 2014.

I kjølvannet av årets arrangement varslet Hovefestivalen at også 2014 ville bli et svært dårlig år økonomisk. Nå har eierne satt kroken på døra for arrangementet.

Nedtur for Arendal

Ordfører Einar Halvorsen i Arendal sier til NTB at han ble orientert om beslutning mandag, og at han var i et møte med Hovefestivalens ledelse dagen etter.

— Årsaken er at man ikke har klart å tjene penger på festivalen. Man hadde en publikumssvikt i fjor, og også andre år har utgiftene vært større enn inntektene, sier han.

Ordføreren påpeker at Hove Republic er del av et større konsern.

— Slik jeg er blitt forklart det, er disse beslutningene tatt på et relativt høyt nivå innenfor konsernet.

Hovefestivalen ble i år arrangert for åttende gang. Halvorsen er lei seg for nedleggelsen.

— Det er en flott festival med mange positive elementer i seg, mye fin ungdom som har fått fantastiske opplevelser, sier han.

Tror på nye aktører

Ifølge ordføreren er nye aktører allerede i gang med å se på mulighetene for å stable en ny festival på beina.

— Jeg har klokkertro på at det vil komme opp en ny festival på en eller annen måte. Festival-Europa er nok inne i en periode hvor man sliter, det er noe som går i bølger, men med det området vi har til disposisjon, mener jeg absolutt det er liv laga å komme i gang med en ny festival med et annerledes konsept, sier Halvorsen.

Kommunen eier hele området på Tromøy som Hovefestivalen er blitt arrangert på, og en dialog har pågått den siste tida om muligheten for å gi Hovefestivalen knutepunktstatus, noe som ville utløst statsstøtte.

— Vi var ikke i mål med denne prosessen, men eierne har likevel bestemt seg for å avvikle, sier ordføreren.