I et høringsnotat som TV 2 har fått tilgang til foreslås det at en pasient skal kunne holdes innesperret i en høysikkerhets behandlingsinstitusjon så lenge politiet mener det er fare for at noen vil angripe ham som hevn for det han har gjort.

I lovforslaget står det blant annet:

«I helt spesielle tilfeller kan en pasient ha utført grove og støtende handlinger, som for eksempel massedrap».

Videre står det at vilkåret for at pasienten skal overføres til og holdes i denne spesielle sikkerhetsenheten, skal «være begrunnet i at det foreligger særlig høy risiko for angrep mot pasienten selv».

Ifølge TV 2 blir trolig denne høyrisikoenheten bygget inne i Ila landsfengsel.

— Min oppgave er å sørge for at vi har et lovverk om psykisk helsevern som ivaretar alles sikkerhet, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som har fremmet forslaget.

Lovforslaget blir lagt fram for Stortinget så snart høringsfristen er ute, opplyser statsråden.

Notatet har vært ute på høring i tre uker, og høringsfristen er torsdag 22. mars. (©NTB)