Akuttmottaket er overbelastet, og legene er bekymret for situasjonen med et overbelegg på nesten 100 pasienter onsdag, melder NRK.

Det er den iskalde vinteren med høysesong for influensa, omgangssyke og infeksjoner som har ført til den kaotiske situasjonen på Ahus de siste dagene.

— Det betyr at mange ligger i korridorene under uverdige forhold, det er blodoverføringer i korridorene, og samtaler som skjer uskjermet, sier Heidi Espvik i Yngre legers forening ved Ahus.

Direktør Yngve Mikkelsen ved medisinsk divisjon opplyser at sykehuset har bedt om hjelp fra andre sykehus på Østlandet.

— Det stemmer at vi har en utfordrende situasjon, og det har gjort at vi har tatt kontakt med Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Kongsvinger og Bærum sykehus for å be om assistanse til avlastning av en unormalt stor pasientstrøm, sier Mikkelsen.