Jagland hyllet EU som fredsprosjekt da han talte under nobelseremonien i Oslo rådhus mandag.

Han sa at EU har vært en sentral drivkraft i forsoningsprosessene i Europa etter at andre verdenskrig var slutt i 1945. I løpet av disse årene har Europa gått fra å være et krigens til å bli et fredens kontinent, sa han.

Finanskrisen

Jagland trakk de historiske linjene fram til dagens utfordringer. Og fortsatt er EU løsningen, mener Nobelkomiteens leder:

— I lys av finanskrisen som rammer så mange uskyldige mennesker, ser vi at det politiske rammeverk som EU forankres i, er viktigere enn noensinne. Vi må stå sammen. Vi har et kollektivt ansvar. Ved å forbedre det som er skapt, kan vi løse problemene som truer det europeiske fellesskapet, sa Jagland.

Forsvarte protester

Jagland sa at de mange demonstrasjonene og protestene vi nå ser, er en naturlig del av demokratiet.

— Politikkens oppgave er å omgjøre protestene til konkret politisk handling, sa han, og pekte på flere utfordringer knyttet til finanskrisen:

— Vi ser at land etter land opplever alvorlig sosial uro fordi feilslått politikk, korrupsjon og skatteunndragelser har sendt pengene ned i store svarte hull. Utro tjenere må fjernes. Dette er forutsetninger for at massene i Europa fortsatt skal tro på kompromissene og moderasjonen Unionen nå avkrever dem, sa han blant annet.

Balkan-trøbbel

Jagland viste også til situasjonen i den arabiske verden og sammenlignet dagens urolige situasjon med det som skjedde da Berlin-muren falt og «skillet mellom øst og vest ble brutt raskere ned enn noen kunne tenkt seg».

— Det som skjedde i disse månedene og årene etter Berlin-murens fall er kanskje den største solidaritetshandling noensinne på det europeiske kontinent, sa han.

Samtidig er situasjonen langt fra løst på Balkan, understreket Jagland. Men også her er EU svaret:

— Den overordnede løsningen er at den samme integrasjonsprosessen som man har hatt i det øvrige Europa, føres videre. EU må derfor spille en hovedrolle også her for å skape ikke bare våpenstillstand, men reell fred, sa Jagland. (©NTB)