Kvinnen sto høyt på nominasjonskomiteens forslag til Troms Aps liste til stortingsvalget og trekker seg fordi det spekuleres på hennes motiver for å ha meldt fra om saken.

— For å legge denne ballen død og fjerne all tvil om sine motiver i saken, trekker hun seg fra nominasjonslisten, opplyser hennes advokat Thomas Hansen til Nordlys.

Slik det ser ut i dag, ligger Ap i Troms an til å få to personer inn på Stortinget. Partiet har i dag tre, men Troms mister en plass ved stortingsvalget i 2013 på grunn av folketallsjustering.