Blipp skal lokke unge velgere

Kunnskapsdepartementet har engasjert Stian Blipp som partileder-imitator for å øke de unges politiske engasjement.