• VIL BRUKE MER: Millionene kan flomme over norske veier hvis politikerne går utenom handlingsregelen. FOTO: SCANPIX

Navarsete åpner for å bruke mer oljepenger til vei

Senterpartiet snuser på modeller som åpner for å bruke mer oljepenger enn det handlingsregelen tillater på bygging av vei og jernbane.