Raset har ifølge Statens vegvesen gjort relativt lite skade på veien, men det ligger stein og masse i skråningen over veien som kan rase ut. Vegvesenet vil derfor bruke mandagen til å rydde skråningen, og de vet foreløpig ikke hvor lang tid dette vil ta.

Omkjøring blir via E6, og veivesenet oppfordrer bilister å kjøre ut på E6 så tidlig som mulig.

Ingen kom til skade i raset, men fire beboere i to bolighus i nærheten ble evakuert. Raset var 20 meter bredt og rundt 100 meter langt, og stanset før det nådde veibanen. Kun noen mindre steiner nådde veien.