Den 44-årige mannen er også dømt til å betale kvinnen 250.000 kroner i erstatning, skriver Rogalands Avis.

Dommen i Gulating lagmannsrett er den samme som i Jæren tingrett, en dom mannen anket med bakgrunn i lovanvendelse, straffeutmåling og spørsmålet om erstatning.

Retten finner mannen skyldig i å ha truet kvinnen til å fortelle politiet at den seksuelle omgangen med hunden skjedde frivillig. Han dømmes også for en rekke tilfeller av vold mot henne, noe som førte til at hun i perioder ble sykmeldt. Ifølge dommen tok han samboeren med seg på en toukers biltur i Europa for at hjemmemiljøet ikke skulle se hvor ille tilredt hun var.

«I straffeskjerpende retning legges vekt på varigheten, graden og omfanget av den voldelige mishandlingen som har funnet sted. Videre legges vekt på at handlingen med hunden kan oppleves som direkte motbydelig, nedverdigende og skambelagt», heter det i dommen fra lagmannsretten, som ikke finner noe som kan virke i formildende retning.

Den enstemmige dommen er et halvt år lavere enn aktors påstand.

Mannen ble i tingretten fradømt retten til å ha hund for en periode på seks år, en del av dommen han ikke anket.