— Justisdepartementet skulle vurdere hvilke konsekvenser dette prosjektet fikk for politiet, men Statsministerens kontor påtok seg ansvaret for framdriften, sa Østgaard i sin innledning under siste dag av Stortingets 22. juli-høring.

Den tidligere assisterende departementsråden gikk i rette med regjeringsråd Nina Frisaks framstilling av ansvarsforholdene knyttet til det såkalte sikkerhetsprosjektet, der stengning av Grubbegata inngikk.

Ifølge Frisak var det enighet om at Justisdepartementet skulle følge opp arbeidet overfor Fornyings-, kirke- og administrasjonsdepartementet. Hun viste til et møte fra 2008, som Østgaard ikke husket da han ble intervjuet av Gjørv-kommisjonen. I etterkant har han funnet fram møteinnkallingen, der han påtegnet at møtet kun ga en oppdatering av status for prosjektet - og at det ikke kom noen merknader for øvrig.

— Jeg oppfattet ikke at Justisdepartementet fikk et formelt ansvar for stengingen av Grubbegata, sa Østgaard.