Han ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Asker og Bærum tingrett har kommet til at han er skikket til å løslates, selv om påtalemyndigheten mente det motsatte. Rettssaken mellom påtalemyndigheten og Betew ble avsluttet i tingretten onsdag.

— Jeg er tilfreds med tingrettens avgjørelse og har orientert Betew om dette. Han er veldig glad nå, sier forsvarer Marius Dietrichson.

Ettersom minstetiden av forvaringsdommen nå er sonet, mente 35-åringen at han kunne slippes ut. Dette motsatte påtalemyndigheten seg. Statsadvokat Tormod Haugnes fikk støtte fra seniorrådgiver og psykiater i Ila fengsel, Randi Rosenqvist, som vitnet i retten onsdag.

Under avslutningsprosedyrene onsdag la Dietrichson vekt på at hans klient har tatt ansvar for sin deltakelse i det dramatiske og særdeles grove ranet der en politimann ble drept.

— Det som er viktig i forbindelse med denne rettsrunden, er at det ikke lenger er noen fare for samfunnet dersom han slipper ut fra fengsel, sa Dietrichson til NTB etter av hovedforhandlingen var avsluttet.