Valgkomiteen i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) har innstilt Marianne Wilhelmsen fra Troms som ny generalsekretær etter Tonje Brenna. Eskil Pedersen er enstemming innstilt for en ny periode som leder.

Tonje Brenna gikk av som generalsekretær i sommer for å begynne som politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg.

— Valgkomiteen har hatt en grundig prosess siden den ble satt ned i mars, og har jobbet på bakgrunn av innspill og forslag fra hele organisasjonen. Prosessen har vist at Eskil Pedersen står svært sterkt som leder, og at det er et samlet AUF som ønsker at Pedersen fortsetter å lede organisasjonen de neste to årene, sier valgkomiteens leder Marianne Marthinsen.

Valgkomiteen innstiller også enstemmig på at Åsmund Aukrust fra Akershus fortsetter som nestleder.

Innstillingene skal legges fram for landsmøtet i AUF 18.-21. oktober.