Det går fram av et brev statsadvokat Svein Holden sendte til Oslo tingrett onsdag.

I brevet går han sammen med medaktor Inga Bejer Engh imot ønsket fra flere bistandsadvokatene om en ny sakkyndig vurdering av den terrorsiktede.

— Det er ikke holdepunkter for at erklæringen har kvalitetsmessige svakheter som nødvendiggjør oppnevnelse av ytterligere sakkyndige, ei heller av andre grunner, skriver statsadvokatene i brevet til tingretten.

Under den kommende rettssaken mot Breivik vil påtalemyndigheten derimot innkalle en eller flere av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon som vitner. Dette litt uvanlige skrittet vil bli tatt slik at medlemmene skal redegjøre for arbeidet kommisjonen har gjort og for å imøtegå kritikken mot rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim.