• FARLEG?: Ein av tre nordmenn trur at norske pasientar blir skadde på sjukehus. ARKIVFOTO: PER LINDBERG

Mistillit til helsevesenet

1 av 3 nordmenn trur at det er farleg å liggje på sjukehus.