Torsdag dømte Eidsivating lagmannsrett Rune Øygard til ett år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Han må også betale jenta 120.000 kroner i erstatning.

Jentas bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal er skuffet over den lave straffen, og sier hun ble overrasket da hun hørte dommen ble lest opp. Hun hadde trodd at Øygard ville få en strengere straff.

— Mitt ønske går nok i den retning, svarer Hjortdal på spørsmål om hun håper aktor vil anke dommen mot Øygard.

På spørsmål om hvordan jenta tok lagmannsrettens dom svarer hun at hun tror jenta ble skuffet.

— Samtidig må hun ta innover seg at hun har blitt trodd, sier Hjortdal.

Både Øygard og aktor har to ukers betenkningstid. Ingen av dem anket dommen på stedet.