• KRITISK: Gruppeleiar Oddny Miljeteig har fleire gonger kritisert si eiga regjering for handsaminga av asylborn. FOTO: Alexander Worren

- Liknar ein politistat

Oddny Miljeteig (SV) meiner framferda til politiet i Neda-saka minner om politistat-metodar. Ho krev at justisministeren rydder opp eller går.