Vil ha førskole for 16-åringer

Ungdom med kunnskapshull fra ungdomsskolen kan få et tilbud om forkurs før de begynner for fullt på videregående.