Sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett la vekt på at det var naturlig at begge kjønn var representert i en sak som dette.

Engebretsen opplyste også at både aktor, forsvarere og bistandsadvokater på forhånd har fått informasjon av betydningen for habiliteten, og at ingen av aktørene hadde innvendinger mot oppnevnelsen.

DOMMERE: Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng er oppnevnt som dommere i rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik.
SCANPIX