Tarifforhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Virke og de ansattes Parat-tilknyttede Farmasiforbundet brøt natt til torsdag sammen. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

Farmasiforbundet organiserer de fleste av landets apotekteknikere, den største yrkesgruppen som er ansatt ved norske apotek.

— Etter to dagers intense forhandlinger har det ikke lykkes oss å få til en løsning. Vi opplever ikke å ha fått gjennomslag for våre krav, og et brudd var dessverre uunngåelig, sier forhandlingsleder Renate Messel Hegre i Parat.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Dato er ennå ikke fastsatt.

Hvis meklingen ikke fører fram, kommer Farmasiforbundet til å ta ut apotekteknikere i streik ved en rekke apotek over store deler av landet.

— Hvis vi blir nødt til å ta medlemmer ut i streik, vil vi selvsagt sørge for at dette ikke går ut over liv og helse, men en streik vil nødvendigvis få konsekvenser for driften på de aktuelle apotekene, sier Hegre.