• Vi blir nedringt av medlemmer, sier Parat-sjef.

— Norwegian truer streikeretten og legger opp til en usaklig bruk av styringsretten. Det er direkte useriøst av en part i en mekling. Jeg har aldri opplevd maken, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til NTB.

Flyselskapet sendte tirsdag kveld en SMS til ansatte i selskapet der konsekvensene ved en eventuell streik klargjøres. I tekstmeldingen går det fram at alle norske kabinbaser med unntak av basen på Gardermoen avvikles i tilfelle konflikt.

I tillegg settes basen i København ut til bemanningsselskapet Proffice og de ansattes rett til å heve rabatterte personalbilletter suspenderes i tre år.

— Dette er en søknad om konflikt, sier Skjæggerud, som hevder Parat og Kabinforeningen i Norwegian har mottatt en rekke støtteerklæringer fra rasende ansatte.

— Vi blir nedringt av medlemmer. De er lynforbanna, for å si det mildt.

Ved en konflikt i luftfarten vil den ene streikende få følge av rundt 1.000 kolleger i Danmark og Norge.

I tillegg utløses en 14 dagers meklingsfrist i Danmark. Denne kan forlenges med inntil fem dager, men kan også avsluttes tidligere - vel å merke ikke før fem dager er gått.

Dette innebærer at en eventuell streik i Danmark tidligst vil være et faktum søndag. Dersom det blir streik i Danmark, vil Parat sende varsel om plassfratredelse for flere kabinansatte i Norge.