I første halvår i år kom det i alt 5.341 asylsøkere til Norge. Det er 351 flere enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Økningen er på 7 prosent.

— Vi må tilbake til 2009 for å finne et år med høyere antall asylsøkere i samme periode, sier direktør Frode Forfang i UDI.

Fortsetter utviklingen, vil tallet for 2014 bli langt høyere enn tidligere ventet.

— Den offisielle prognosen for i år er 11.000 asylsøkere. Det er veldig stor usikkerhet, og vi kan komme vesentlig høyere enn dette, sier Forfang.

Store antall i Sverige

Ett viktig usikkerhetsmoment er ifølge UDI-direktøren hvordan flyktningene fordeler seg mellom de ulike landene i Europa.

Sverige mottar i dag seks ganger så mange asylsøkere som Norge - og hele 17 ganger så mange syriske asylsøkere. Hvis bare en liten andel av disse reiser til Norge i stedet, vil det gjøre store utslag, påpeker Forfang.

— Sverige får et formidabelt høyt antall asylsøkere, sier Forfang til NTB.

— Sverige er helt klart det landet som tar den største byrden i Europa, sett i forhold til folketallet. Det er åpenbart et land som det oppleves som attraktivt å søke asyl i, sier han.

Eritrea og Syria

I Norge har antall asylsøkere fra Eritrea og Syria økt med henholdsvis 136 prosent og 177 prosent fra første halvår i fjor. Hele 48 prosent av asylsøkerne kommer nå fra disse landene.

— Det er uvanlig at en så stor andel av asylsøkerne kommer fra bare to land, sier Forfang.

Spesielt i mai og juni har tallene vært uvanlig høye.

— Vi får stort sett flere asylsøkere i juli, august og september. Det at vi nå har fått veldig mange asylsøkere også i mai og juni, er et nytt fenomen.

Vanskelig å forklare

Mens tilstrømningen fra Syria har sin naturlige forklaring i borgerkrigen som raser i landet, er det vanskeligere å si hva som ligger bak det økte antallet asylsøkere fra Eritrea.

— Det finnes ingen fullgod forklaring på hvorfor det kommer så mange eritreere nå. Eritrea er et veldig lukket land med et autoritært og undertrykkende regime, og det har ikke nødvendigvis skjedd noen endring i dette. Men det jeg tror kan være en del av forklaringen, er at det kan ha blitt lettere å flykte derfra og ta seg over Middelhavet, sier Forfang til NTB.

Ifølge ham har det vært en generell økning i flyktningstrømmen til Europa, og da spesielt i antall flyktninger som reiser over Middelhavet fra Nord-Afrika til søreuropeiske land.

- Tiltak har effekt

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet mener økningen hittil har vært beskjeden sett i forhold til våre naboland.

— Det er en massiv tilstrømning til Europa, understreker han.

Statssekretæren tror likevel det vil være mulig å få tallene ned igjen. Det er ikke tilfeldig at Sverige får flere asylsøkere enn Norge, påpeker han.

— En restriktiv politikk har signaleffekt, sier Brein-Karlsen til NTB.

Ifølge ham tok regjeringen umiddelbart grep da antall søknader fra Eritrea skjøt i været i mai.

— Det vi gjorde, var å reise til Eritrea for å starte en prosess med å effektivisere returarbeidet dit. Det har vært en liten nedgang etter det.