Gutt (5) funnet livløs

Badeulykke i Fredrikstad. Tilstanden er uavklart.