Politidirektoratet har bedt om tillatelse til bevæpning av uniformert innsatspersonell. Bakgrunnen er frykt for terrorangrep.

— For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sier Anundsen.

— Med det utgangspunktet vil også hordalandspolitiet som har uniformerttjeneste bli bevæpnet i denne perioden, sier politimester Geir Gudmundsen i Hordaland til BT fredag kveld.

Politiets sikkerhetstjeneste konkluderer i sin siste trusselvurdering med at det er sannsynlig at det vil komme trusler om eller forsøk på å utføre terrorangrep i Norge innenfor de neste tolv månedene. Politi og forsvar framheves spesielt som mulige mål for terrorangrep.

— Vi har aldri hatt en så alvorlig og konkret trussel rettet mot oss, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.