En del av årsaken til Widerøes vekst, er at selskapet tok over SAS' ruter fra Bergen til Kristiansand, Molde og Kristiansund, viser Avinors reisevaneundersøkelse.

Selskapet har tatt 1 prosentpoeng av markedsandelene siden 2011 og 2 prosentpoeng siden 2009.

Norwegian er nest størst med en markedsandel på 37 prosent — drøyt 300.000 flere passasjerer enn i 2011.

På flyginger til utlandet er Norwegian størst, som de har vært siden 2011, med 33 prosent av markedet. SAS sto for 30 prosent av utenlandstrafikken, mens KLM hadde en markedsandel på 8 prosent.

En gjennomsnittlig nordmann fløy 2,7 ganger innenlands i 2013, en økning fra 2,6 i 2011. (NTB)