Den nye ordningen ble iverksatt allerede torsdag, opplyser Forsvaret torsdag. Forsvarssjefen vil foreløpig ikke pålegge militært personell å benytte sivilt antrekk på reise.

— Samtidig legges det med umiddelbar virkning til rette for at vernepliktige mannskaper ikke må bruke uniform for å oppnå rabatt på reiser. Dette innebærer at de vernepliktige får samme mulighet som fast ansatte til selv å velge bruk av uniform på fritid og på reise, heter det i en uttalelse torsdag. Forsvarssjefen kommer tilbake med nærmere retningslinjer for hvordan dette i praksis skal håndteres.

Beskjeden kommer dagen etter at Politiets sikkerhetstjeneste offentliggjorde en ny trusselvurdering, der politifolk og soldater trekkes fram som spesielt utsatt for terrorangrep. I Canada ble soldater i uniform nylig utsatt for to angrep på kort tid

— Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge. Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder (...) kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte, skriver PST i sin oppdatering. (©NTB)