• DYRERE? Eldreomsorgen blir dyrere og dårligere med konkurranseutsetting, mener Larvik Ap. FOTO: SCANPIX (ILL.)

«Vi vet at det blir dyrere og kvaliteten blir dårligere. All erfaring og moderne forskning viser dette.»