• FIKK BREV: Helseminister Bent Høie fikk et brev med dokumentasjon og drøfting av lovligheten av vedtaket om ikke å gi medisinen Spinraza til dem som er over 18 år. Brevet ble overrakt av flere personer som har muskelsykdommen spinal muskelatrofi. FOTO: Tore Meek, Scanpix

Voksne SMA-pasienter mener det er lovstridig at de ikke får medisinen Spinraza

SMA-pasienter vurderer å saksøke staten for bare å tilby medisinen Spinraza til barn. Ny forskning viser at den også har effekt på voksne.