P4-gründeren var med under etableringen av det som i dag er oljeselskapet DNO International. Ifølge Røsjø er Statoil historien om store kontantstrømmer, men utbyttene mener han har vært så store at det har vært lett for selskapet å fremstille seg som en suksess, skriver Finansavisen.

Ifølge Røsjø burde utbyttene vært mye større, og Helge Lund har gjort en dårlig jobb. Årsaken er at staten ved Olje— og energidepartementet har sviktet som eier, mener Røsjø.

— Statoil er blitt skoleeksempelet på et selskap med svak eierstyring. Styret har lav oljekompetanse, og eier knapt aksjer i selskapet. Statoil er administrasjonsstyrt, og drives etter hva administrasjonen finner interessant, ikke etter interessene til en aktiv og kompetent eier, sier Røsjø.

— Dette er verdens mest konkurranseutsatte virksomhet. Da nytter det ikke med avgåtte toppledere fra andre bransjer og avdankede politikere. Helge Lund og et titall direktører med ansvar for utenlandsvirksomheten bør ta sin hatt og gå, sier han.

Røsjø sier han forventer at den nye regjeringen tar grep «slik at fellesskapets midler blir fornuftigere forvaltet enn dette».

Statoil legger fram resultatet for 2013 fredag. 1. august har Helge Lund vært Statoils toppsjef i ti år.