- Tankene våre går til de som har mistet hjemmene sine

Ordføreren i Lærdal, Jan Geir Solheim, sier at alt tilgjengelig mannskap er i sving.