• INN I TOPPLEDELSEN: Oddny Miljeteig har i mange år vært engasjert bystyrerepresentant for SV. Foto: alexander worren

Oddny Miljeteig blir SV-nestleder