— Dette er bare politikk og har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Vi som forvaltningsorgan har ikke hatt en klage på ti år. Vi har ikke fått inn noen meldinger om at leger reserverer seg, sier Petter Schou til avisen Dagen.

Han er oppgitt over at debatten om fastlegers reservasjonsrett er blitt så stor.

— Det lages en debatt som går på endringer om selvbestemt abort, men det er ikke tilfelle. Abortloven er ikke under diskusjon. I mitt hode er det hele en skinndebatt, sier Schou.

Han anslår at ni av ti kvinner i Oslo og Akershus dropper fastlegeleddet og tar direkte kontakt med sykehus før de tar abort. I denne regionen blir hele 40 prosent av helsetjenestene i Norge og en tredel av alle aborter utført. Schou mener fastlegene har gått ut på dato når det gjelder abort.

— Jeg tror de er på vei ut. Det har ingen hensikt for abortsøkende kvinner å gå om dem. De bør henvende seg direkte til sykehusene, for de skal dit allikevel. De yngste kan ta kontakt med helsesøster på skolen. Dette vil også løse opp i utfordringene på små steder, hvor det er tette forhold og mange har arvet fastlegen sin av foreldrene, sier Schou.