- Naturlig å ta seg betalt

Assisterende politidirektør Vidar Refvik var inntil i fjor høst politimester i Bergen. Han er ikke bekymret over at straffesaksutgiftene øker.