Trekker fergeanbud

Statens vegvesen besluttet tirsdag å annullere anbudskonkurransen for drift av riksveisambandet mellom Flakk og Rørvik i Sør-Trøndelag.