Protesterer mot utsettelse

Påtalemyndigheten motsetter seg advokatenes begjæring om å utsette resten av Nokas-saken.