Jaktkvote på 2500 villrein

Villreinutvalget for Hardangervidda foreslår at det settes en jaktkvote på 2500 dyr ved villreinjakten på Vidda i høst.