- Glade for at vi lever

I shorts og uten sko kjempet flere av det indiske mannskapet på «Fjord Champion» mot de intense flammene. Etter syv timer måtte de gi opp.