EU viktigere enn regjering

Norsk EU-medlemskap er i lengden viktigere for Jan Petersen enn regjeringsmakt. Han er «helt sikker på» at det blåser en sterk ja-vind, og er glad for at det denne gang er folket som prøver å få eliten med seg.