Vil stoppe ulovlig import av sæd

Landets tollstasjoner er nå bedt om å stoppe all import av utenlandsk menneskesæd til privatpersoner.