Grønt lys for tiltak med Fedje-ubåten

Regjeringen har gitt Kystverket grønt lys for å gå i gang med et stort forprosjekt for å fjerne kvikksølvforurensningen fra det tyske ubåtvraket utenfor Fedje.