Norske pølser inntar Europa

Neste gang du besøker en bensinstasjon i Spania, kan du risikere å få norske grillpølser.