TV-aksjonen har hittil innbrakt 135 millioner

Regjeringen gir 30 millioner kroner til TV-aksjonen Drømmefanger. Pengene skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner i fattige land.