Satsar tungt på Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen på Stortinget har fått ei stadig viktigare rolle. Endå viktigare blir denne komiteen når vi etter alt å døme nå får ei fleirtalsregjering.