Sår tvil om Christensens turer til Haugesund

Aktor Tor Christian Carlsen tviler på Christensens tur til Haugesund for å møte en dame og brukte krysseksaminasjonen i dag til å så tvil om denne turen samt hans atferd ransdagen.