Stortinget blir eitt

Neste stortingsperiode er det slutt: Lagtinget og Odelstinget blir avskaffa og blir historie etter å ha eksistert i 195 år.